top of page

Uzmanlık Alanlarım

Çocuk & Ergen 

 • Çocuklar için Mindfulness Eğitimi (Eline Snel Metoduyla)

 • Kaygı Bozuklukları (Obsesif-kompulsif bozukluk, Panik bozukluk, Sosyal kaygı)

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperkativite Bzoukluğu

 • Anne-Baba Tutumları 

 • Çocukluk Çağı Sorunları (gece nöbetleri, alt ıslatma, kardeş kıskançlığı, okul fobisi, tikler, uyumsuzluk, öfke nöbetleri)

 • Davranış Bozuklukları 

 • Fobiler (kedi, köpek, yükseklik, uçak, asansör)

 • Performans Kaygısı 

 • Sınav Kaygısı 

 • Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

 • Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu  

 • Depresyon

 • Yas Süreci

Yetişkin
 • Kaygı Bozuklukları (Panik bozukluk, Obsesif-kompulsif bozukluk, Sosyal fobi, Travma sonrası stres bozukluğu, perfromans kaygısı)

 • Depresyon

 • İlişki Sorunları 

 • Cinsel Kimlik Danışmanlığı 

 • Yas Süreci 

Psikoterapi

Kognitif ve Davranış Terapileri (KDT)

Kabul ve Adanmışlık & Kararlılık Terapi (ACT)

Mindfulness & Öz-Şefkat 

Somatik Deneyimleme 

Psikoterapi 

Kognitif ve Davranış Terapileri (KDT) 

Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi türüdür. Genel tanımla öğrenme ilkelerinin analiz ve tedavilerine sistematik bir biçimde yaklaşmak olarak tanımlanabilir. Davranış tedavileri doğrudan uyumsuz davranışlar üzerine odaklanır. Davranışçı tedavide bireye tedavinin mantığı aktarılıp, zorlayıcı duygu ile karşılaştığında kaçmak yerine, zorlayıcı duyguyla başa çıkmak konusunda ne tür yöntemler uygulayabileceği konusunda beceri kazandırmak hedeflenir. 

Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT) & Acceptance & Commitment Therapy 

ACT bir teknik değil modeldir ve KDT şemsiyesi altında yer alır. ACT modern davranış psikolojisi, ilişkisel çerçeveleme kuramı, kabul ve farkındalık süreçleri, adanmışlık ve davranışsal değişim süreçleri üzerine kurulmuştur.  

ACT'nin iki ana hedefi vardır; birincisi bize acı veren duygu ve düşüncelere daha esnek ve etkili şekilde cevap verebilmek,  ikincisi ise değerlerimiz doğrultusunda zengin, dolu ve en önemlisi anlamlı bir hayat yaşamak. 

My Approach
bottom of page